Elysia : Elysia nvelope

Elysia nvelope

יצרן: Elysia
מחיר
₪ 7490

תיאור המוצר

ה Nvelope הוא מעבד צליל אשר מסוגל לבצע שינויים קלים או דרמטיים על ידי שינוי מאפייני ההתקף וזמן ההחזקה של הצליל. המכשיר פועל ללא קשר לעוצמת הסיגנל (שלא כמו קומפרסור) ואתם לא נדרשים לבצע שינויים מרחיקי לכת בכדי לשמוע את השפעתו על הצליל.
אם נשתמש במכשיר לדוגמה על הקלטה של מערכת תופים, נוכל להדגיש את התקף הצליל וליצור סאונד יותר אגרסיבי או לחילופין, להגביר את הסאונד של החדר שנמצא ברקע כל הזמן.

טופולוגית Class A דיסקרטית
חלק מהיחודיות של מוצרי Elysia נובע מהשימוש בתוואי אודיו דיסקרטי שאינו עושה שימוש במעגלים משולבים כלל.
בכדי להסביר את היתרונות של מעגלים דיסקרטיים נציג בפניכם השוואה שעשויה להיראות משונה בתחילה, טכנולוגיית אודיו ביחס לבישול: מי שרגיל לאכול אריזות של אוכל מוכן מהיר ייאלץ תמיד לקבל בדיוק את מה שהכילה האריזה, טבח יצירתי לעומת זאת יתרכז בהכנת אוכל המבוסס על מתכונים מקוריים ורכיבים איכותיים. במובן זה, מעגלים משולבים דומים ל"מנה חמה", הם זולים, מלאי פשרות ובשום מצב לא ייחשבו לבישול עילית. לכן אם תרצו לתכנן מעגל אודיו שתואם במאה אחוז לדרישות ולרעיונות שלכם ללא פשרות, הדרך היחידה תהיה תכנון דיסקרטי. ה Nvelope תוכנן בגישה זו, כל תוואי האודיו הוא תכנון חדש מאפס תוך שימוש ברכיבים דיסקרטיים יחודיים. מתכון ייחודי אמיתי! בנוסף, המכשיר פועל במצב Class A קבוע. זאת אומרת שהטרנזיסטורים במעגל תמיד מוליכים, התוצאה היא היעדר עיוות וצליל טהור. מאפייני הצליל הם תמיד רחבים, פתוחים ועוצמתיים.
מצב Full Range
במצב עבודה זה, תוכלו להשפיע על מידת ההדגש של ההתקף וההחזקה של הצליל באמצעות שני פוטנציומטרים בלבד. סובבו את כפתור ה Attack או ה Release שמאלה להקטנת ההדגשה וימינה להגברה. בשימוש במצב Dual Band אתם יכולים להשתמש בכפתור Freq A בכדי להקטין את מידת ההשפעה של התדרים הנמוכים על הדגשת ההתקף והתוצאה היא התקף מודגש עם פחות השפעה על התדרים הנמוכים.
מצב Dual Band
זהו מצב עבודה דומה ל Full Range אולם במצב זה ניתן לקבוע שהדגשת ההתקף וההחזקה יושפעו מבוררי תדר שונים. הבורר של Freq A ייקבע מה תהיה התדירות שתשפיע על הדגשת ההתקף ואילו ה Freq S יקבע מה תהיה התדירות שתשפיע על ההדגש של המשך הצליל.
מצב איקוולייזר
ה Nvelope מסוגל להפוך לאיקוולייזר של שני תחומי תדרים עם פילטרי מדף לגבוהים ולנמוכים. גם במצב זה ניתן להפעיל את האיקוולייזר במצב סטריאופוני כשהכפתורים משפיעים במידה שווה על שני הערוצים.
למצב עבודה זה מגיעים בזמן שמבטלים את את יחידות הדינמיקה תוך כדי השארת הפילטרים פעילים. Freq A ישמש כפילטר מדף לתדרים הגבוהים כשכפתור ההתקף יקבע את עוצמת ההגבר או ההחסר ואילו Freq S ישמש כפילטר מדף לתדרים הנמוכים כשכפתור ה Sustain ישמש להגברה או הנחתה.
Mixed Mode
כשמצב ה Stereo Link אינו מופעל, שני הערוצים הנפרדים ניתנים לשימוש כשני מכשירים שונים באותו הזמן.
תיקון עוצמה אוטומטי
במצב שבו נוצרות קפיצות עוצמה חריגות או עיוות בלתי רצוי כתוצאה מפעולת ההדגש של ההתקף של הצליל, המכשיר יבצע פיצוי וייתקן את עוצמת היציאה לעוצמה נכונה. מצב תיקון העוצמה אינו משפיע כשנעשה שימוש ביחידה כאיקוולייזר בלבד.
פוטנציומטרים עם שנתות
לכל הפוטנציומטרים של ה Nvelope יש בדיוק 41 שנתות. בפעם הבאה שתצטרכו לשחזר ערך עוצמה לכפתור מסשיין קודם, תוכלו להגיע לערך המדויק במהירות. והם גם מרגישים מעולה!
RecordShop
Hapalmach 2 Kfar Tavor, 15241
04-6765302

רחוב הפלמח 2 כפר תבור
תא דואר 781